Aksaray Ticaret Borsası Aidat Tarifesi

Aidat Tarifesi

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ 
5174 Sayılı Kanun gereğince, Aksaray Ticaret Borsası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.

Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2. Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM‘dir.

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı  uygulanır.

Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

YILLIK AİDAT:
Aksaray Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

Derece

Kayıt Ücreti (TL)

Yıllık Aidat (TL)

0

500

500

1

350

350

2

300

300

3

250

250

4

200

200

 

 Değişikliklerin Bildirilmesi
Borsalara  kayıt   zorunluluğu   bulunanlar, durumlarında  meydana   gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden   itibaren   bir ay içinde, kayıtlı  oldukları  borsalara bildirmek  zorundadır.