Aksaray Ticaret Borsası Üyelik Kaydı Bilgileri

Üyelik Kaydı Bilgileri

AKSARAY TİCARET BORSASI 
MUAMELAT SERVİSİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ
TAMAMLANMA 
NO ADI SÜRESİ (EN GEÇ)
1 BORSAYA ÜYELİK GERÇEK KİŞİLER İÇİN    
  KAYDI İŞLEMLERİ      
    1- Borsadan verilen Müracat formunun doldurulması    
    2-Borsaya teminat senedi     
    (Zirai stopaj karşılığı teminat için istenmektedir.)    
    3- Noterden tasdikli  İMZA SİRKÜLERİ    
    4- Ticaret & Esnaf Sicil Memuru tarafından hazırlanacak olan     
        sicil tasdiknamesinin bir sureti    
    5- Ticaret &Esnaf Sicil Gazetesi    
    6- Vergi Dairesinden , Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi    
        Levhası fotokopisi    
    7- İkamet İl Muhabiri    
    8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi    
    9- 2 Adet Vesikalık Resim    
    10- İşyeri Açma Ruhsatı   DERECEYE GÖRE 
    11- Muhasebeci İsmi adres ve telefonları   (KAYIT ÜCRETİ.-TL.-)
    12- Envanter kaydı KAYIT, YÖNETİM FEVKALADE DERECE :500
      KURULU KARARI İLE 1. DERECE                 :350
    TÜZEL KİŞİLER İÇİN   2.DERECE                  :300
        3.DERECE                  :250
    1- Borsadan verilen Müracat formunun doldurulması   4.DERECE                  :200
    2-Borsaya teminat senedi     
    (Zirai stopaj karşılığı teminat için istenmektedir.)    
    3- Ticaret Sicil Memuru tarafından hazırlanacak olan     
        sicil tasdiknamesinin bir sureti    
    4- Ticaret Sicil Temsil Belgesi    
    5- Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter tasdikli örneği    
    6- Vergi Dairesinden , Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi    
        Levhası fotokopisi    
    7- Noterden tasdikli İMZA SİRKÜLERİ    
    8- Şirketin ana sözleşmesi    
    9- Şirket yetkilisinin Vesikalık Fotoğrafı (2 Adet)    
    10- Şirket Yetkilisinin Onaylı-fotoğraflı Nufus Cüzdan Örneği    
    11- Şirket Yetkilisinin İKAMETGAH İL MÜHABERİ    
    11- İşyeri AÇMA RUHSATI    
    12- Muhasebeci İsmi adres ve telefonları    
    13- Envanter kaydı    
       
    KOOPERATİFLER İÇİN :    
       
    1- Borsadan verilen Müracat formunun doldurulması    
    2-Borsaya teminat senedi     
    (Zirai stopaj karşılığı teminat için istenmektedir.)    
    3- Ticaret Sicil Memuru tarafından hazırlanacak olan     
        sicil tasdiknamesinin bir sureti    
    4- Ticaret Sicil Temsil Belgesi    
    5- TİCARET SİCİL GAZETESİ veya Noter tasdikli örneği    
    6- Vergi Dairesinden , Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi    
        Levhası fotokopisi    
    7- Noterden tasdikli İMZA SİRKÜLERİ    
    8- KOOPERATİF SÖZLEŞMESİ    
    9- Şirket yetkilisinin Vesikalık Fotoğrafı (2 Adet)    
    10- Şirket Yetkilisinin Onaylı-fotoğraflı Nufus Cüzdan Örneği    
    11- Şirket Yetkilisinin İKAMETGAH İL MÜHABERİ    
    12- İşyeri AÇMA RUHSATI    
    13- Muhasebeci İsmi adres ve telefonları    
    14- Envanter kaydı    
2- ÜYE KAYIT TERK 1- VERGİ DAİRESİNDEN VERGİ KAYDININ KAPANDIĞINA DAİR     
  İŞLEMLERİ     EVRAK 1 HAFTA  
    2- TİCARET & ESNAF SİCİL KAYDI KAPANDIĞINA DAİR EVRAK    
    3- BAŞVURU DİLEKÇESİ    
3-  ÜYE DURUMUNUN 1- ADRESLİ BAŞVURU DİLEKÇESİ HER AYIN İLK CUMASI  
  ASKIDAN 2- TAHAKKUK ETTİRİLEN AİDATLARIN ÖDENMESİ Borsa Meclis Kararına  
  İNDİRİLMESİ 3- ALIM SATIM BELGESİ Müteakip  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin 
belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz. 
İLK MÜRACAAT YERİ : İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM: Ramazan ETLİK İSİM: Selin GEÇGEL
UNVAN Aksaray Ticaret Borsası Genel Sekreter Vekili UNVAN Genel Sekreter Yrd.
Adres E-90 Karayolu Üzeri Karasu Mevkii  Adres E-90 Karayolu üzeri
TELEFON 0.382.215.1099 TELEFON 0.382.215 1099
FAKS 0.382.215 7449 FAKS 0.382.215 7449
CEP TELEFONU  5322075503 CEP TELEFONU   
E-POSTA retlik6868@hotmail.com E-POSTA selin.gecgel@aksaraytb.org.tr