aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Bilgi İşlem Birimi

Borsasın donanım ve yazılım altyapısının kalite politikamıza uygun olarak her zaman güncel tutulması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, gerekiyorsa alım yapılması için Genel Sekreterliğe tavsiye sunmak, Donanım ve yazılım satın alımlarında gerekli araştırmayı ve yazışmaları yapmak, Borsasın İnternet hizmetlerinin güncelliğini sağlamak, Borsasın kullanım dışı kalan donanım ve yazılımlarını sistemden çıkarmak, demirbaş kayıtlarından düşülmesi için muhasebe memuruna liste halinde vermek, Borsa içinde çözülebilecek yazılım ve donanım aksaklıklarını gidermek, gerekiyorsa servisten hizmet talep etmek.