aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

İdari İşler Birimi

Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemli duyurusunu hazırlamak, çoğaltılması ve ilgililere iletilmesini sağlamak, toplantılara katılarak tutanaklarını hazırlamak ve dosyalamak Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumlarını takip etmek İlgili birimler tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı, seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonların koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak, Yönetim Kurulu Aylık Faaliyet Raporunu düzenlemek, Resmi günlerde düzenlenecek organizasyonlarda Borsanın temsilini koordine etmek, Sicil ve ticari hizmetler birimleri tarafından gerçekleştirilen borsa Organ seçimleri işlemlerine destek vermek oda yönetimi ile koordinasyonunu sağlamak, Kendisine bağlı birimlerin verimli çalışmasını sağlamak ve denetlemek, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekretere bağlı birimlerin koordinasyonunu sağlamak. Yan Hizmet Elemanlarının sevk ve idaresini sağlamak. Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Ticari Hizmetler ve Muhasebe Servisi tarafından hazırlanan, Borsa personelinin, terfi, cezalandırılması, görevine son verilmesi, sigorta ve emeklilik sandığı ve diğer kurumlarla olan münasebetlerine ait her türlü işlemleri ve buna ilişkin tutulan dosyaları kontrol etmek.