aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Laboratuvar

Laboratuvara analiz için getirilen numuneler, yapılacak analizin cinsine gore fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki ayrı sınıfta işlem görürler. KİMYASAL ANALİZLERDE laboratuvarlarımızda dijital hassas terazi, kül fırını, etüv, değirmen,sedimantasyon cihazı,gluten yıkama, büretler, muhtelif cam eşya ve soğutucular kullanılmaktadır. Bu bölümde; sedimantasyon,glüten,kül tayini yapılmaktadır. FİZİKSEL ANALİZLERDE ise Nır cihazı, hektolitre cihazı ve muhtelif eleklerden yararlanılmaktadır. Rutubet, yabancı madde, hektolitre,protein tayini yapılmaktadır. Cihazlarımızın kalibrasyonu periyodik olarak yaptırılmaktadır.