aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYET DURUMU KONTROLÜBorsamız organ seçimleri Ekim-Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin seçme ve seçilebilme yeterlilikleri ile ilgili kriterleri arasında “VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK” koşulu bulunmaktadır.Bu nedenle, üyelerimizin; vergi mükellefiyeti ile ilgili borsa kayıtlarındaki bilgilerini en geç 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kontrol etmeleri ve varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi için dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile Borsamıza başvurmaları gerekmektedir.Söz konusu kayıtların düzeltilmemesi halinde üyelerimiz, borsamızdaki mevcut vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaralarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.