aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

İnsan Kaynakları

Doğru kişiyi işe alma ve sürekliliğini sağlamak,
Personel memnuniyetini ön planda tutmak.
Personelin bilgi seviyesini ve becerisini arttırmak.