aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Etik Kurallar

T.C AKSARAY TİCARET BORSASI
ETİK KURALLARI
Aksaray Ticaret Borsası etik kurallarının oluşturulmasının amacı; Borsa adına görev yapan tüm çalışanların, organlara seçilmiş üyelerin ve Aksaray Ticaret Borsası’nı temsil edenlerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarının belirlenmesi, uygulanmasında yardımcı olunması ve olası çıkar çatışmalarının önlenmesidir.
Aksaray Ticaret Borsası yasal ve hukuki yükümlülüklerine ek olarak etik prensipler içeren bir kurum kültürüne sahiptir. Kurulduğu 1967 yılından bu yana, başkanları ve çalışanları evrensel etik değerlere kendi kişisel prensiplerini de katarak bu kültürü oluşturmuşlardır.
Temelini bu kültürün oluşturduğu ATB’nin etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.
Borsa çalışanları bunları uygulamakla kalmaz, başkalarından da bekler.
Aksaray Ticaret Borsası çalışanlarına ve eşit davranır, her biri için en iyisini ister, adil ücret ve çalışma koşulları sağlar. Çalışanlarının , moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefler. Firma etik kurallarının çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmasına çaba gösterir.Bu amaçla düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanalları sağlar.
Aksaray Ticaret Borsası üyerine adil ve dürüst davranır. Ürünleri ile ilgili tüm belgeleri hazırlarken açık ve dürüsttür. Yanlış yönlerdirmelerden uzak durur. Mutlak ve tam üye memnuniyetini hedefler. Bu nedenle, hizmeti eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi hedefler.