aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Üye İlişkileri

  1.    Üyelerimiz talep etsin biz gerçekleştirelim ilkesi ile hareket etmek,  
  2. Üye ilişkilerimizde sürekliliği ve etkinliği sağlamak,
  3. Yenilikçi hizmetlerle üye beklentilerinin ötesine geçmek,
  4. Üye memnuniyetini üst seviyede tutmak,