aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Kalite & Şikayet

 • Üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin ihtiyaçlarını
  karşılamak,
  • Stratejilerimiz doğrultusunda ilgili tarafların, paydaşların
  uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlamak, çözüm
  önermek, yerine getirmek,
  • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza
  liderliği aşılamak, katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak
  kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli
  geliştirebilecekleri ortamlar sağlamak,
  • Kalite sistemimizi, sürdürülebilir kılmak için risk bazlı yaklaşımlar
  ve eğitimler ile sürekli geliştirmek ve çalışanlarımıza
  benimsetmek,
  • Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat
  çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini
  artırmak.