aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Üyelik Başvurusu

Üye Kayıt İşlemleri

 

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re\’sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

 

Afyonkarahisar Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

 

A – Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

 

İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

Esnaf/Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini (NACE kodları) gösterir belge,

Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden alınan) ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (vatandaşlık numaralarını da gösterir),

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden alınan) veya tezkeresi,

Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

Vergi Dairesinde kayıtlı bulunan faaliyetlerini (NACE kodları) gösterir belge,

Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,

Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler. 

B – Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

 

Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,

Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini (NACE kodları) gösterir belge,

Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

Temsilcilerin Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden alınan) ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Temsilcilerin Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden alınan) veya tezkeresi,

Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

Vergi Dairesinde kayıtlı bulunan faaliyetlerini (NACE kodları) gösterir belge,

Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu, 

Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),

Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler. 

Yukarıda belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgelerin asılları yetkili personelimizce görülecek, örneklerine “aslı gibidir” kaşesi vurulacak ve paraflanacaktır.

 

Beyanname ve Taahhütname formaları sitemizden indirildikten sonra eksiksiz doldurulup, yetkililerce imzalanacak ve kaşeli olacaktır.

 

Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.

 

Üyeler, talep üzerine yapılan kayıtlarda tespit olunan derecelere dair kararlara, resen yapılan kayıtlarda ise kayda ve/veya derecelere ilişkin kararlara karşı Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde; dahil edildiği meslek grubuna ilişkin kararlara karşı da Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.