aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Aidat Tarifesi

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ
5174 Sayılı Kanun gereğince, Aksaray Ticaret Borsası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.

Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2. Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM‘dir.

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır.

Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

YILLIK AİDAT:
Aksaray Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
Derece Kayıt Ücreti (TL)           Yıllık Aidat (TL)
Fevkalade Derece  2.100                2.100
1.Derece                  2.040                2.040
2.Derece                  2.030                2.030
3.Derece                  2.020                2.020
4.Derece                  2.010                2.010

Değişikliklerin Bildirilmesi
Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.