aksaraytb@tobb.org.tr
0 (382) 333 00 66

Tescil Birimi

Amirinin verdiği direktifler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirir. Sürekli iyileştirme kapsamında, tespit ettiği uygunsuzlukları ve / veya potansiyel uygunsuzlukları yönetim temsilcisine bildirir. Üyelerin alış ve satış işlemlerinin ( Üyelerin göndermiş olduğu Fatura ve Müstahsil evrakları ) tescil işlemlerini yapmak AksarayTicaret Borsası Üyelerine ait Diğer Borsalarda yapılan tescillerin teyit edilmesi Borsaya dahil maddelere ait alım –satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescil işlemlerini yapmak Yönetim kurulu kararına bağlı olarak borsamıza kayıtlı olan firmaların alım- satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit ederek tescil dışı işlemlerin tescile getirilmesini sağlamak Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük haftalık ve aylık bültenler hazırlamak